PL logo EN
Szukaj |
16:00 - Beata Śniecikowska SŁOWO + OBRAZ + AWANGARDA. O relacjach werbo-wizualnych czasów Wielkiej Awangardy (i o tym, co z nich wynikło)
Miejsce: ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Dolne Miasto, Gdańsk, sala 001 a
 
Wykład omawiać będzie awangardowe strategie znoszenia (a niekiedy tylko zmiany) granic między sztuką słowa i sztukami wizualnymi – na poziomie układów typograficznych, w szeroko rozumianej sztuce książki, w malarstwie oraz w pracach filmowych. Analizie poddane zostaną zarówno prace artystów polskich (m.in. T. Czyżewski, F. i S. Themersonowie, W. Strzemiński, M. Szczuka, J. Przyboś, S. Młodożeniec), jak i kompozycje – i teorie sztuki – twórców europejskich (z kręgu futuryzmu włoskiego i rosyjskiego, dadaizmu, konstruktywizmu). Rozważę sytuację awangardowej „unii personalnej”, gdy jeden artysta pracuje w różnych mediach (np. T. Czyżewski, T. van Doesburg) oraz sytuację ścisłej współpracy literata i plastyka (przypadek Strzemińskiego i Przybosia czy Themersonów). Najbardziej interesować mnie będzie jednak sama relacja między zestawianymi ze sobą tworzywami: napięcia powstające w wyniku zderzania słowa i obrazu, współpraca tekstu i grafii na poziomie semantycznym i kompozycyjnym, wreszcie – nierozerwalne „węzły” werbo-wizualne (część z nich opisuję jako przypadki słowografii). Ostatnia część wykładu poświęcona będzie wybranym współczesnym zjawiskom logowizualnym różnorako czerpiącym z tradycji awangardy.
 
 
 
F. T. Marinetti, Akcja, 1915-1916 (?)
 
Beata Śniecikowska – polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się badaniem relacji transkulturowych i intersemiotycznych – najchętniej na gruncie szeroko rozumianego modernizmu. Szczególnie zainteresowana problematyką audialności i wizualności poezji. Od lat tropi także związki literatury i sztuki europejskiej z kulturami Dalekiego Wschodu. Autorka monografii: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939 (Kraków 2005), „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu (Wrocław 2008) oraz Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej (Toruń 2016). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezeska Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.
 
← Powrót
Następna edycja za:
-1322 dni
Filmy konkursowe
Festival in out in news