PL logo EN
Szukaj |
Film konkursowy
Zwiastun Pruskie noce
Reż. Dorota Nieznalska
2015
Polska
Film zrealizowany na podstawie fragmentów poematu narracyjnego Aleksandra Sołżenicyna, pt.: Pruskie noce, film czarno-biały z dźwiękiem, muzyka: Chór Alexandrowa, pieśń Święta Wojna, Chór Armii Czerwonej, Warszawianka. Opis filmu: W roku 1944 nastąpiło wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Prus Wschodnich w celu “wyzwolenia” z pod niemieckiej okupacji. Aleksander Sołżenicyn, wtedy jako dziennikarz  towarzyszył temu wydarzeniu. Po kilkunastu latach opisał swoje doświadczenie, emocje z pozycji wnikliwego obserwatora rzeczywistości. Poemat narracyjny, pt.: Pruskie noce,  jest przejmującym dokumentem ujawniającym bezwzględność, barbarzyństwo, przemoc Armi Czerwonej w stosunku do kobiet, dzieci, starców. Przy realizacji filmu wykorzystałam wybrane fragmenty poematu deklamowane przez lektora jako narrację  filmu. Całe przedsiewzięcie zrealizowane zostało w oparciu o metodę krytyczną, za pomocą wyselekcjonowanych materiałów archiwalnych, fotografii i dźwięku spróbowałam przedstawić przemoc oraz ludzką agresję, czego symbolem był pogrom i masakra ludności cywilnej przez żołnierzy radzieckich w 1944 r. (tzw. rzeź w  Nemmersdorfie – jako symbol przemocy Armii Czerwonej). Dotarłam  do miejscowości Nemmersdorf, obecnie Majakowskoje (ros. Маяковское, niem. Nemmersdorf ) wieś w obwodzie Kaliningradzkim w Rosji. Nemmersdorf – jako miejsce pamięci.       Dorota Nieznalska  – artystka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. W 2013 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Rzeźby, Kierunek Intermedia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystentka  Wydziału Rzeźby i Intermediów w gdańskiej ASP. Realizuje prace z zakresu rzeźby, instalacji, fotografii, wideo. W swoich wczesnych pracach wykorzystywała między innymi symbole religijne. Problem silnej tradycji katolickiej panującej w Polsce łączyła z męską dominacją w społeczeństwie. Poruszała także tematy tożsamości, seksualności oraz stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Obecnie interesują ją zagadnienia relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy. Realizuje  projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci/zapomnienia oraz historii.
Czytaj więcej
Przegląd filmów pozakonkursowych 2 + wprowadzenie
Miejsce: Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Nowy Port, Gdańsk, KINOPORT
 
1. Yann Pierre NUIT ROUGE/RED NIGHT2016 Francja, 18:00
 

2. Piotr Marzec, Ornitologiczna Audycja Jana Zealota Dedykowana Płk. Walterow Kurzowi, 2017, Polska, 02:35
Piotr Marzec. Artysta multimedialny, performer, slamer. Swoje działania traktuje jak tekst: buduje własny, odnosząc się do tekstów zastanych, które wytwarzają się intuicyjnie; za pole inspiracji przyjmując język wizualny teledysków, filmów, literatury czy stron internetowych. Jako członek grupy P3d4al.2 realizuje performatywne działania w przestrzeni o charakterze gangsterskim. Jako Jan Zealot uczestniczy w slamach. Dokumentacje pracy z tekstem publikuje na https://www.facebook.com/JanZealot/?fref=ts
 
Ekranizacja „Jądra Ciemności” wpłynęła na fakt, iż książkowego Kurtza będziemy odbierać jako Marlona Brando: zbudowanego przy użyciu konkretnych środków, jak ogolona głowa czy ukryta w cieniu twarz. Otoczony ciemnością Kurtz, przy pomocy wojskowej radiostacji nadaje transmisje poetycko/polityczne, mające szerzyć defetyzm wśród żołnierzy przy odbiornikach. Goląc głowę Zealot upodabnia się do kreacji Brando. Wykorzystując użytą w filmie ikonografię, odwołuje się do stworzonego obrazu, jako do wyrazistej wizji mędrca-pustelnika.
 

3. Grzegorz Stefański, Gone with the wind, 2017, Polska 02:13
Grzegorz Stefański (ur. w 1983) jest absolwent filozofii i na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2013). W 2015 roku odbył rezydencji w Fundacji Apollonia w Strasburgu. W 2016 roku zrealizował dyplom magisterski w Pracowni Działań́ Przestrzennych Mirosława Bałki na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Artystyczną edukacji kontynuuje jako stypendysta Slade School of Art w Londynie. Mieszka i pracuje w Londynie oraz Warszawie. W swojej praktyce najczęściej korzysta z medium obrazu ruchomego, sytuując się na granicy wideo, filmu i dokamerowego, delegowanego performansu. Odbiorców oraz bohaterów swoich prac wprowadza w dwuznaczną przestrzeń́ kwestionującą przyjęte formy społeczne i sposoby widzenia. Eksploruje tematy tożsamości, relacji międzyludzkich i mimesis. Jego redukcjonistyczna estetyka często obnaża siły stojące za produkcją obrazów i stawia jednostkę w egzystencjalnej sytuacji samookreślenia. Swoją praktykę nazywa portretowaniem. Debiutował w 2010r. wystawą indywidualną emptybottles w Spółdzielni Goldex-Poldex w Krakowie. Od tamtego czasu prace prezentował min. podczas Manifesta 11 w Zurychu (2016), w MoMa PS1 w Nowym Jorku (2010), w Nowym Teatrze w Warszawie (2016), w Fundacji Pasti cio Cerere w Rzymie (2014), Bloomsbuty Theatre w Londynie, Bunkrze Sztuki w Krakowie (2014), podczas Wro Media Art Bienale we Wrocławiu (2015).
 
 
4. Urbieta Asier, False Flag, Hiszpania, 2016, 10:56 min.
 
 
5. Aleksandro Diaz Castano, Ihesa, 2016, Hiszpania, 15:19
Gdy Maitane oznajmia mężowi, że z mieszkania nad nimi cieknie woda, Iosu postanawia udać się piętro wyżej, aby rozmówić się z sąsiadami. Wizyta okaże się pełna niespodzianek dla Iosu.
Alejandro Díaz Castaño (ur. w 1979 w Gijón)  od lat mieszka w Donostia / San Sebastian. Od 2000 r. jest dziennikarzem filmowym; obecnie publikuje w Caimán Cuadernos de Cine i Rockdelux. Odpowiada również za program Europejskiego Festiwalu Filmowego w Sewilli.
 
Wstęp wolny tylko dla osób pełnoletnich. 
Czytaj więcej
Ludzie
  • Beata Śniecikowska
    Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się badaniem relacji transkulturowych i intersemiotycznych – najchętniej na gruncie szeroko rozumianego modernizmu. Szczególnie zainteresowana problematyką audialności i wizualności poezji. Od lat tropi także związki literatury i sztuki europejskiej z kulturami Dalekiego Wschodu. Autorka monografii: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939 (Kraków 2005), „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu (Wrocław 2008) oraz Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej (Toruń 2016). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezeska Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.
    Czytaj więcej
  • Zofia Maria Cielątkowska
    Filozofka, kuratorka, wykładowczyni, redaktorka, zajmuje się szerokim polem w krytyce – głównie sztukami wizualnymi i teatrem. Stypendystka Wydziału Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Buffalo (2010), członkini AICA, badaczka stowarzyszona w Instytucie Kultury Francuskiej UW. W latach 2014-2016 wykładowczyni na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej praca doktorska została poświęcona zjawisku performance i podmiotowości  (Filozofia, UJ, 2013). Absolwentka filozofii (Filozofia, UJ, 2006), studiów kuratorskich (Historia Sztuki, UJ, 2008).Od ponad 10 lat pisze i publikuje teksty do magazynów polskich i zagranicznych; jest autorką wywiadów, tekstów do wystaw, esejów czy krytycznych komentarzy dotyczących zjawisk we współczesnej kulturze (współpracuje  m.in. z „Dwutygodnik.com”, „Obieg”, „Contemporary Lynx”, „Tique Art” czy „Dialogiem”). Bliskie są jej obszary współczesnej sztuki i teatru w kontekście społecznym czy takie zagadnienia jak praktyczne i symboliczne działanie wykluczeń, praktyki oraz mechanizmy kreowania władzy, tożsamości i pamięci. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
    Czytaj więcej
Festival IN OUT
11 IN OUT FESTIVAL 2017 słowo/obraz 
Eksperymenty / Wideo / Dokumenty 
 
Festiwal In Out jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W ramach Festiwalu odbędą się wykłady, przeglądy filmów, koncerty oraz organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na najlepsze: prace wideo, eksperymenty, dokumenty. 
W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na temat słowo /obraz.
 
Konkurs jest dwuetapowy, a jury I etapu konkursu do 10 kwietnia 2017 wybierze 20 artystów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu a tym samym pokazane podczas przeglądów w CSW Łaźnia. Artyści zostaną zaproszeni na Festiwal do Gdańska.
 
Nagrody:
I nagroda w wysokości 5 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka
II nagroda w wysokości 4 000 PLN ufundowana przez CSW ŁAŹNIA
Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo znajdą się na płycie DVD.
 
 
Konkurs jest skierowany do pełnoletnich artystów wizualnych i filmowych.
Czas trwania: powyżej 1 minuty , maksymalnie do 20 minut.
Rok produkcji: praca powinna być nie starsza niż 3 lata.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z czytelnie wypełnionymi załącznikami upływa 27 marca 2017. Zapraszamy do wzięcia udziału!
 
Regulamin:
 
 
 Wymagany załącznik do pobrania:
 
 
 
Czytaj więcej
Następna edycja za:
-968 dni
Festival in out in news